Báo giá

Phương thức nhận báo giá sản phẩm tại Săm Lốp Thành Phương

1. Đối với khách lẻ

Với khách hàng đơn lẻ muốn nhận báo giá 1 sản phẩm cụ thể, quý khách hàng có thể:

  1. Gọi điện trực tiếp vào số 0255.3822014 hoặc 0913408811
  2. Nhắn tin trực tiếp vào trang Facebook của Săm Lốp Thành Phương với đường liên kết: https://www.facebook.com/samlopotothanhphuong/

2. Đối với khách hàng mua sỉ để làm đại lý hoặc mua dưới dạng doanh nghiệp

Đối với nhu cầu này, thường quý khách muốn nhận báo giá của 1 lô các sản phẩm. Do vậy, quý khách có thể làm theo các bước sau:

  1. Gọi điện trực tiếp vào số 0255.3822014 hoặc 0913408811. Hoặc có thể nhắn tin trực tiếp vào trang Facebook của Săm Lốp Thành Phương với đường liên kết: https://www.facebook.com/samlopotothanhphuong/
  2. Thành Phương sẽ tiếp nhận thông tin và gửi bảng báo giá đến email mà quý khách hàng cung cấp.