Điều khoản sử dụng

Đây là website dành cho tất cả mọi người, không phân biệt bất kỳ ai khi xem các bài viết ở trang web này. Do đó, khi bạn làm một hành động gì, đọc hay comment thì chú ý tới các điều khoản sau:

Bình luận:

  • Nghiêm cấm spam, quảng cáo
  • Không sử dụng từ ngữ tục tĩu
  • Không gắn link lạ vào bình luận
  • Không sử dụng ngôn ngữ lạ, bởi hệ thống chặn spam có thể coi đó là một tin spam

Chia sẻ website và trao đổi:

  • Không sử dụng website vào bất cứ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
  • Khi chia sẻ một bài viết của trang web thì cần phải chia sẻ đúng nội dung, không spam.
  • Nếu sử dụng lại bài viết thì bắt buộc phải ghi rõ nguồn: https://samlopthanhphuong.com hoặc ghi rõ link URL của bài viết.